Aktualności

Sprawozdanie RZDL

Dzielenie się wiedzą jest bezcenne, szczególnie wtedy, gdy przekazywane wiadomości są poparte           doświadczeniem i empatią w podejściu do drugiego człowieka.

     23.11.2022 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów,  działającego przy Przedszkolu w Jankowicach Rybnickich.  Na wstępie Pani Marzena Lampart-Busse powitała zebranych gości, przedstawiła prowadzącą szkolenie, Panią mgr Lucynę Smołkę-Plucińską – muzyka oraz  neurologopedę z wieloletnim doświadczeniem. Liderka zespołu przekazała również propozycje najbliższych szkoleń, które roboczo zaplanowano na marzec 2023r. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość podania własnych propozycji tematyki kolejnych szkoleń zespołu. Następnym punktem programu było przedstawienie Pani mgr Małgorzaty Juraszczyk, nowej  Dyrektor Przedszkola w Jankowicach.   Powitała ona wszystkich serdecznie i zapewniła o dalszej współpracy z organizatorką spotkań RZDL panią Marzeną, która pracuje w przedszkolu jako logopeda i  jest również odpowiedzialna za promowanie   placówki w środowisku lokalnym, a według zapewnień Pani Dyrektor, pełni tę rolę doskonale.

    Następnie szkolenie na temat:  „Afazja, dysartria, pragnozja. Praca z pacjentem dorosłym”  poprowadziła prelegentka mgr L. Smołka-Plucińska, która aktualnie pracuje w WSS nr 3 na Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej w Rybniku. Na podstawie konkretnych pacjentów omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z tematyką szkolenia a na  przykładach wskazano na różnice w objawach występujące  bezpośrednio przed udarem krwotocznym, niedokrwiennym lub pęknięciem tętniaka. Dokładnie omówiono metody postępowania neurologopedycznego, które prowadząca wypracowała w trakcie pracy z pacjentami.  Filmy i nagrania audio z sesji terapeutycznych prowadzonych przez prelegentkę z pacjentami, pozwoliły na doświadczenie empiryczne w różnicowaniu rodzajów zaburzeń mowy, bezpośrednio związanych z uszkodzeniami mózgu oraz z dysfunkcjami aparatu wykonawczego w obrębie języka, podniebienia, krtani i gardła. W trakcie szkolenia cenna była również możliwość zadawania pytań bezpośrednio związanych z tematem szkolenia i bogatym doświadczeniem Pani Lucyny. Nie zabrakło również możliwości zapoznania się z fachową literaturą oraz materiałami dydaktycznymi w postaci kart pracy, adresów stron internetowych pomocnych w pracy z pacjentem dorosłym.  Została także podana bogata bibliografia (również elektroniczna).  Uczestnicy mogli  zapoznać się z przedmiotami pomocnymi  rehabilitowanym osobom w codziennych czynnościach.  Były to: kubki do karmienia osób z dysfagią oraz opaski komunikacyjne na ręce, umożliwiające codzienny kontakt osób po incydencie utraty mowy.

   Podczas  spotkania zostały również rozdane ulotki informacyjne związane z działalnością, założonej przez Panie Lucynę Smołkę – Plucińską i Gabrielę Marzętę, grupy wsparcia dla osób dorosłych po incydentach czaszkowo- mózgowych, po udarach z utratą nadawania mowy lub jej rozumienia.  Bezpłatne spotkania grupy AFA odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca w salkach parafii  św. Antoniego w Rybniku. Warto wspierać takie społeczne inicjatywy  i głośno o nich mówić, szczególnie te pro publico bono, a w tej kategorii mieści się także szkolenie RZDL, jak również działalność grupy AFA.

   Miła atmosfera, ogromna dawka wiedzy popartej doświadczeniem prowadzących spotkania, oraz chęć udzielania fachowej pomocy tym, którzy tego potrzebują, to wydaje się być mottem  przewodnim przyświecającym działaniom  Rybnickiego Zespołu  Doskonalenia Logopedów.

                                                                                                                                   mgr Henryka Szuła

                                                                                                                                            logopeda,                                                               

                                                                                                                                  uczestnik spotkań RZDL