Sprawozdania ZDL

Sprawozdanie I KZDL 26.01.2015

26 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach. Organizatorkami spotkania były mgr Izabela Liguzińska-Wołowiec, mgr Bogumiła Wilk oraz mgr Natalia Moćko. Spotkanie pt.: „Wykorzystanie programu Mówik w terapii i w życiu codziennym osób niemówiących” poprowadziła pani Ewa Przebinda – pedagog i logopeda, terapeutka AAC.

Program Mówik to nowoczesna pomoc umożliwiająca porozumiewanie się osobom niemówiącym z afazją, autyzmem, porażeniem mózgowym i in. Coraz częściej spotykamy w swojej pracy osoby, które nie mówią lub mają trudności z porozumiewaniem się. W przypadku dzieci trudności z komunikacją rzutują na ich prawidłowy rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny. Osoby dorosłe wycofują się z aktywności społecznej, co powoduje ich frustrację i poczucie wielu ograniczeń. Korzystając z najnowszych technologii, można wspierać mowę, wykorzystując alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się. Program Mówik to całkowicie polski program zawierający polskie symbole (obecnie ok. 8 500 symboli) oraz polski system językowy, a także syntezator mowy (Ivona) w języku polskim. Program przeznaczony jest na tablety i smartfony z systemem Android, zatem można używać go wszędzie, niezależnie od miejsca i czasu. Dzięki dynamicznym tablicom osoby niemówiące mają możliwość szybkiego i łatwego budowania zdań zgodnie z gramatyką języka polskiego. Podczas tego spotkania logopedzi mieli możliwość przetestowania Mówika na tabletach. Zaletą tego programu jest możliwość tworzenia własnych tablic poprzez dodawanie zdjęć, symboli, obrazków dostosowanych do swoich potrzeb. Zarówno aplikacje, jak i symbole są stale rozwijane przez zespół specjalistów logopedów oraz grafików i informatyków.

Bogumiła Wilk
Agata Laszczyńska