Sprawozdania ZDL

Sprawozdanie GZDL 20.11.2014

20 listopada 2014 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach odbyło się spotkanie w ramach Zespołu Doskonalenia Logopedów. Podzieliłam się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej pracy logopedycznej, przedstawiłam temat „Logorytmika – metoda wspomagająca terapię logopedyczną”. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z metodą logorytmiki. Przedstawiłam główne założenia metody oraz bloki ćwiczeń. Wykład poparty był prezentacją multimedialną oraz nagraniami z prowadzonych zajęć. Prezentowane filmy ukazywały, jak można wykorzystać tę metodę, by zajęcia z dziećmi były ciekawe, dawały dzieciom wiele radości, a przede wszystkim pozwalały osiągać założone w terapii cele. Zaktywizowałam także uczestników, proponując im różne zabawy logorytmiczne do wykonania, co bez wątpienia przyczyniło się do lepszego zapamiętania prezentowanych treści.

Barbara Plich