Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL w roku 2011

1. SIEDZIBA:
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.

2. LICZBA CZŁONKÓW: 28 członków.

3. ORGANIZACJA VII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Opóźnienia w rozwoju mowy o różnorodnej etiologii z udziałem gościa zagranicznego”, która odbyła się 27 maja 2011 r. w auli K. Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12. Współorganizatorami konferencji były Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, Instytut Języka Polskiego i Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ. Patronat honorowy nad konferencją po raz kolejny objął Uniwersytet Śląski w Katowicach i Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

4. WSPÓŁORGANIZACJA z Instytutem Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Trzyletnim Pomaturalnym Studium Aktorskim przy Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach konferencji naukowoszkoleniowo-artystycznej zatytułowanej „Słowo mocniej bije niż najtęższe kije”, która odbyła się 18 czerwca 2011 r. w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach.

5. WSPÓŁPRACA:
· z Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwersytetu Śląskiego przy organizacji III
Międzynarodowej Konferencji „Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii”, która odbyła się 8-13 marca 2011 r. z okazji Europejskiego Dnia Logopedy członkowie Zarządu Śląskiego Oddziału PTL udzielali w sobotę poprzedzającą nasze święto bezinteresownie konsultacji logopedycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego;
· z Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwersytetu Śląskiego przy organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Jąkających się (ISAD, 22 października), która odbyła się 21 października 2011 r.

6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:
· 1. numer czasopisma logopedycznego: „Forum Logopedyczne” nr 19;
· wznowienie plakatu „Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6. roku
życia”; autorzy: dr I. Michalak-Widera, dr K. Węsierska;
· wznowienie ulotki „Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6. roku
życia”; autorzy: dr I. Michalak-Widera, dr K. Węsierska.

7. WRĘCZENIE NAGRODY LOGOPEDIA SILESIACA 2010: laureatką nagrody została dr D. Pluta-Wojciechowska.

8. SPOTKANIA ZARZĄDU ŚO PTL:
13 stycznia 2011r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Obecni na posiedzeniu: dr I. Michalak-Widera, Cz. Pacześniowska, K. Pietras, dr O. Przybyla, dr K. Węsierska, Ł. Skrzypiec, dr M. Chęciek, J. Oczadły. Zebrani obradowali zgodnie z następującym porządkiem:

· VII konferencja Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – program.
· Opłata konferencyjna – uchwała w sprawie opłaty konferencyjnej.
· 19 nr Forum Logopedycznego.
· Plakat i ulotka.
· Strona internetowa ŚOPTL.
· Protokoły z konferencji.
· Sprawy różne.

Katowice, 20.01.2012
Sekretarz Oddziału
Łucja Skrzypiec