Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2009

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL za 2009 r.

Liczba członków: 249.

Siedziba:
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.
Organizacja 2 ogólnopolskich konferencji:
1. Czwarta Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, pt. „Logopedia Śląska w teorii i praktyce”, 22.05.2009 roku, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25.
2. Piąta Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, pt. „Logopedia Śląska w teorii i praktyce część II”, 23.10.2009, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25.

Współorganizacja 2 konferencji:
3. Współorganizacja I Międzynarodowej Konferencji z okazji Europejskiego Dnia Logopedy z Podyplomowym Studium Logopedii przy Uniwersytecie Śląskim, 06.03.2009 r.
4. Współorganizacja konferencji z okazji Światowego Dnia Jąkania z Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Logopedii i Medialnej Emisji
Głosu przy Uniwersytecie Śląskim, 22.10.2009 r.

Wydanie 2 numerów czasopisma logopedycznego:
1. Forum Logopedyczne nr 16,
2. Forum Logopedyczne nr 17.

Wydanie 3 plakatów propagujący zagadnienia logopedyczne:
· „Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka”;
· „Zabawy buzi i języka dla każdego smyka” – plakat sponsorowany;
· „Jąkanie i inne dysfluencje mowy”.

Wręczenie nagrody Logopedia Silesiaca za 2009 rok dla dr Małgorzaty Szalińskiej-Otorowskiej.

Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTL
dr Iwona Michalak-Widera