Aktualności

Spotkanie – Zmiana postaw wobec jąkania!

Dnia 2017-06-22 w gościnnych murach CINIBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) w Katowicach odbyło się spotkanie:

Zmiana postaw wobec jąkania!
(Changing attitudes toward stuttering!)

Otwarty panel dyskusyjny już za nami […]

Za owocne spotkanie dziękujemy naszym gościom – znakomitym ekspertom:

Benny Ravid, honorowy przewodniczący AMBI, Izrael; Zdzisław Gładosz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się „Ostoja”, Lublin; mgr Lucyna Jankowska-Szafarska, psycholog, liderka Grupy J, Kraków;  mgr Izabela Michta, liderka Klubu ludzi mówiących, Katowice  i mgr Katarzyna Ploch, logopeda i liderka Klubu J, Katowice)

i wspaniałemu audytorium!

Spotkanie zostało zorganizowane przez: Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach, Centrum Logopedyczne w Katowicach , „Gazetę Uniwersytecką”, Logopedyczne Koło Naukowe „Lallatio” oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, pod patronatem  Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.