AktualnościSprawozdania ZDL

Spotkanie szkoleniowe GZDL – sprawozdanie

Dnia 18 października 2016 roku w gliwickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się spotkanie szkoleniowe Gliwickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów. W związku z przypadającym 22 października Światowym Dniem Świadomości Jąkania, nasze spotkanie oscylowało wokół tematu niepłynności mowy.

Pierwszy wykład przeprowadziła psycholog mgr Joanna Mierzwicka – Buzek –  „Rozwój emocjonalny dziecka, a niepłynność mowy”, przedstawiając zagadnienie jąkania od strony psychologicznej, przypominając, że w przypadku niepłynności mowy nie zawsze terapia logopedyczna jest wystarczającą pomocą.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Neurologopeda mgr Krystyna Sacher – Szafrańska przedstawiła temat „Logopeda w obliczu niepłynności mowy dziecka”  podsuwając ciekawe pomysły i metody terapii logopedycznej.

Liderzy GZDL