Sprawozdania ZDL

Spotkanie szkoleniowe GZDL 23.10.2014

23 października 2014 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, w ramach Gliwickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, odbyło się spotkanie szkoleniowe.

Prezentację innowacyjnego systemu do diagnozy i treningu uwagi słuchowej opartego na założeniach metody prof. Alfreda Tomatisa przedstawiła pani K. Pękala z YDP. Uczestnicy szkolenia zapoznali się zarówno z ogólnymi założeniami metody Tomatisa, jak i ze sprzętem potrzebnym do prowadzenia terapii. Każdy chętny mógł wziąć udział we fragmencie terapii – odsłuchu nagrań. Przedstawiony został także system szkoleń niezbędnych do prowadzenia terapii metodą Tomatisa.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja pod tytułem „Inżynieria biomedyczna w logopedii”, którą przygotowała dr M. Szalińska-Otorowska z doktorantami Politechniki Śląskiej. Omówiony został projekt stworzenia narzędzia do samodzielnego ćwiczenia i usprawniania mowy przez afatyków.

Podczas spotkania mgr Dorota Gabała-Pustoszkin zaprezentowała najnowszą pomoc firmy KOMLOGO do terapii logopedycznej – „Logopedyczny detektyw w przedszkolu”.

Nasze spotkanie minęło w miłej atmosferze przy różnorodnej tematyce. Uczestnicy zostali zaproszeni na kolejne, tym razem o charakterze warsztatowym – na temat logorytmiki, które odbędzie się już w listopadzie.