Sprawozdania ZDL

Spotkanie RZDL w Jankowicach

W dniu 24 marca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów w Przedszkolu w Jankowicach. Podczas spotkania surdologopeda, pani mgr Dorota Setla, zaprezentowała „Studium przypadku 8-letniego chłopca z obustronnym niedosłuchem zmysłowo-nerwowym głosek wysokotonowych”.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z narzędziami badawczymi oraz procedurami postępowania w surdologopedii na przykładzie zaprezentowanego przypadku. Pani mgr Dorota Setla przedstawiła klasyfikację tympanogramów według Jergera oraz zwróciła uwagę na otosklerozę jako jedną z przyczyn utraty słuchu. Po prezentacji odbyła się dyskusja związana z przedstawionym studium przypadku. Pani surdologopeda udzieliła wielu cennych wskazówek związanych z pracą z dziećmi z problemami słuchu. Następnie lider RZDL, pani mgr Marzena Lampart-Busse, przekazała informacje o organizowanych w najbliższym czasie szkoleniach. Uczestnicy spotkania zapoznali się z nowymi pomocami logopedycznymi, wymienili się również własnymi doświadczeniami.

Opracowała mgr Monika Pośpiech