AktualnościSprawozdania ZDL

Spotkanie RZDL 30.09.2014

logo-rzdl-mWe wtorek 30.09.2014 odbyło się kolejne spotkanie RZDL, tym razem logopedzi spotkali się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. Organizatorki spotkania, panie Marzena Lampart-Busse i Małgorzata Topa, zaprosiły na spotkanie logopedę, konsultantkę ds. osób niepełnosprawnych, Panią Hannę Pasterny.

Główny temat spotkania dotyczył Zespołu Aspergera. Choć zaburzenie to zostało dość obszernie opisane w wielu pozycjach naukowych czy poradnikach, to sposób, w jaki przedstawiła nam je Pani Hanna, był wyjątkowy, dotyczył bowiem spotkania i przyjaźni dwóch niezwykłych kobiet – jednej z zespołem Aspergera, drugiej – niewidomej. Wiele wydarzeń czy sytuacji, o których opowiadała Pani Hanna, zostało opisanych w jej ostatniej książce „Tandem w szkocką kratkę”, dlatego wiedza dotycząca osób z Aspergerem była przekazywana w sposób humorystyczny i zabawny, ale niepozbawiony merytorycznej wiedzy dotyczącej zaburzenia.

Przyjaźń Pani Hanny z prof. Marion Hersh, opisana w książce, ukazuje praktyczne sposoby radzenia sobie z rzeczywistością osoby niewidomej i osoby z zespołem Aspergera. Podczas spotkania mieliśmy możliwość usłyszeć o sytuacjach i wydarzeniach, które sprawiały wiele kłopotów i trudności w kontaktach z otoczeniem, gdzie oczekiwania społeczne są często naznaczone dyplomacją, normami i zasadami, których nie wypada przekraczać. Natomiast – jak opowiadała Pani Hanna – to właśnie dostosowanie się do tych wymogów sprawia największe trudności osobom z zespołem Aspergera, stąd wiele konfliktów, które przybierają charakter zabawny, ale bywają też sytuacje niebezpieczne i smutne. Jedno jest pewne: towarzyszenie osobie z takim zaburzeniem wymaga wiele zrozumienia, cierpliwości i wrażliwości.

Spotkanie rybnickich logopedów było więc miejscem wymiany doświadczeń, często też potwierdzeniem, że stosowane metody są właściwe, że czas poświęcony na tego rodzaju spotkania doskonalące warsztat pracy, poszerzające horyzonty i wiedzę jest dobrze wykorzystany. Skłania też nas do refleksji dotyczącej pracy terapeutycznej, która często wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, ale przede wszystkim jest skupiona na tworzeniu dobrych relacji, zaangażowaniu i chęci pomocy.

mgr Gabriela Marzęta
logopeda