Sprawozdania ZDL

Spotkanie RZDL 2.12.2014

Dnia 02.12.2014 odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów. Grono logopedów spotkało się w Oddziale Zamiejscowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach. Wiodący temat spotkania brzmiał następująco: „Przesiewowe metody badania słuchu. Terapia logopedyczna małego dziecka z implantem ślimakowym- studium przypadku”. Prelegentem oraz prowadzącą była Pani Anna Zbylut-Sobczuk, surdologopeda, pracująca na co dzień m.in. z dziećmi z wadami słuchu.

Na wstępie prowadząca zaprezentowała film obrazujący sposób słyszenia człowieka, drogę dźwięku począwszy od jego źródła, poprzez narząd słuchu, po ośrodki słuchowe w mózgu. Wydawać by się mogło, iż jest to tematyka wszystkim znana, jednak prezentacja wywołała bardzo ciekawe dyskusje.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie metod terapii surdologopedycznej dziecka obustronnie zaimplantowanego, w oparciu o studium przypadku 3-letniego chłopca. Spośród wielu aspektów terapii i rehabilitacji chłopca znaczącą rolę przypisano rodzinie.

Następnie omówiono rolę oraz metody przesiewowych badań słuchu. Wczesna diagnoza i podjęcie odpowiednich działań jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka na wielu płaszczyznach, z kształtowaniem mowy włącznie. Obserwuje się niepokojącą tendencję przyrostu liczby dzieci z wadą słuchu. Zatem powszechne przesiewowe badania słuchu dzieci wydają się być koniecznością.

W ostatniej części spotkania, zgodnie ze zwyczajem RZDL, wszyscy obecni wymienili się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz wątpliwościami. Podczas dyskusji poruszony został również temat dotyczący centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Spotkanie po raz kolejny wzbogaciło wiedzę logopedów, co wymiernie wpływa na usystematyzowanie, doskonalenie warsztatu pracy oraz wspólną integrację.

mgr Bożena Polaszek