Aktualności

Spotkanie I KZDL

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się on-line w dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:30.

 

Program szkolenia:

Diagnoza kliniczna dziecka w spektrum – wprowadzenie

Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w podstawową wiedzę na temat metod obserwacji i diagnozy przesiewowej dzieci w spektrum autyzmu.

Ramowy program szkolenia:

  • Zaburzenia w spektrum – które zachowania możemy zakwalifikować do trudności?  Omówienie podstawowych założeń obserwacji dziecka, oceny zachowań zgodnie z kryteriami diagnostycznymi.
  • Próby sytuacyjne – case stady, zestaw narzędzi do samodzielnej pracy i oceny poziomu umiejętności dziecka.

Cele szkolenia:

  • Poznanie kryteriów diagnostycznych i umiejętność rozpoznawania     charakterystycznych zachowań.
  • Umiejętność przeprowadzenia podstawowych prób przesiewowych.
  • Poznanie narzędzia diagnozy – ADOS-2.

Czas trwania szkolenia: 2 h dydaktyczne (90 minut)

Forma pracy: miniwykład, warsztat online

 

Informacje o prelegentce:

Ewa Bensz-Smagała – psycholog dziecięcy, terapeuta, biegły sądowy. Pracuje z dziećmi w spektrum autyzmu w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzi diagnozę kliniczną dzieci z ASD z wykorzystaniem ADOS-2. Gabinet Edukacji Terapeutycznej  Lucky Mind.

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254 23 12.

Serdecznie zapraszamy – organizatorki spotkania:

                                             Izabela Liguzińska-Wołowiec – PPP 1

                                                             Anna Broma – SPPP, MP 50

                                                liderki I Katowickiego ZDL