AktualnościSprawozdania ZDL

RZDL – Sprawozdanie ze szkolenia warsztatowego

Dnia 11 maja 2016 roku w Przedszkolu w Jankowicach Rybnickich odbyło się szkolenie warsztatowe na temat: „ Terapia dźwiękiem dzieci z autyzmem”. Prowadząca szkolenie dr  Anna Borzęcka jest oligofrenopedagogiem i terapeutą metody Tomatisa, na co dzień pracuje w ZSS nr 7 w Katowicach. Jest także nauczycielem akademickim ATH w Bielsku –Białej.

 Uczestnicy podczas szkolenia zostali zapoznani z jedną z metod wspomagających terapię dzieci z autyzmem. Prowadząca warsztat zademonstrowała praktyczne zastosowanie mis terapeutycznych wykorzystywanych podczas masażu ciała.

 Omówione zostały właściwości, rodzaje i budowa mis dźwiękowych a także sposoby ich wykorzystywania  w terapii i relaksacji. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy mogli  odczuć właściwości mis dźwiękowych poprzez kąpiel i masaż dźwiękiem wspomaganym monochordem, dzwonkami Schanti  oraz fenem.

                                                                     Lider RZDL

                                                                     Marzena Lampart-Busse