Aktualności

Roczna opłata członkowska

Szanowni Państwo,

przypominamy, że termin wpłaty rocznej opłaty członkowskiej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego upływa z końcem maja. Opłaty członkowskie są przeznaczane na działania statutowe Towarzystwa, w tym na wydawanie czasopism LogopediaBiuletyn Logopedyczny.

Wszelkie informacje na temat opłaty członkowskiej w 2021 roku znajdą Państwo na stronie stronie internetowej Zarządu Głównego PTL. Bardzo prosimy aby w tytule przelewu zaznaczyć, że jest to opłata członkowska za 2021r., dane członka PTL (imię, nazwisko, adres, PESEL) oraz informację o przynależności do Śląskiego Oddziału.

 

Zarząd Śląskiego Oddziału PTL