Aktualności

Relacja ze spotkania gliwickich logopedów w PPP Gliwice

Dnia 20 października 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach odbyło się spotkanie logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gliwic. Uczestników spotkania przywitała p. dyrektor Agnieszka Wilczyńska.

Omawiane były następujące zagadnienia:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  • współpraca logopedów ze szkół i przedszkoli z Poradnią;
  • wzór skierowania na badanie logopedyczne do Poradni;
  • zasady wydawania opinii, orzeczeń przez Poradnię.

Wiceprzewodnicząca śląskiego oddziału PTL – p. Lilianna Cader oraz koordynator działu logopedyczno-medycznego- p. Iwona Krzywicka dzieliły się swoim bogatym doświadczeniem z praktyki logopedycznej. Osoby obecne na spotkaniu miały możliwość podzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Spotkanie było cenne i owocne dla wszystkich uczestników, miało charakter grupy wsparcia. Na następne zapraszamy za rok.

koordynator działu logopedyczno-medycznego PPP w Gliwicach

Iwona Krzywicka