Aktualności

Przedłużenie terminu składania aplikacji grantowej w drugiej edycji grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena

Informujemy, że termin składania aplikacji grantowej w drugiej edycji grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena został wydłużony do 13 maja 2018. Szczegóły na temat grantu na stronie http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/grant-im-profesora-genea-j-bruttena/.

Jednocześnie przepraszamy za błąd w adresie (na ww. stronie), na który należy wysyłać wnioski grantowe (poprawny adres to: katarzyna.wesierska@us.edu.pl).

Osoby, które przesłały swoje wnioski i nie otrzymały potwierdzenia – prosimy o uczynienie tego ponownie.

Katarzyna Węsierska