Aktualności

Prelegenci XI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy sylwetki prelegentów

XI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej Logopedia w teorii i praktyce.

Neurorehabilitacja Zaburzeń Mówienia i Połykania


dr hab. n. hum. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
Pracownik naukowy, prowadzi badania z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń językowych u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Autor 300 publikacji naukowych. Nauczyciel akademicki. Przewodnicząca PTL. Członek Rady Języka Polskiego PAN. Redaktor naczelny „Logopedii”.
Wykład inauguracyjny:
Jakość życia pacjenta chorego neurologicznie strategie diagnozy i terapii
logopedycznej.


dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO
Lekarz, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej. Kierownik Oddziału Neurologii i Udarowego w Opolu. Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dla województwa opolskiego. Licencjonowany specjalista w zakresie potencjałów wywołanych. Autorka ponad 160 publikacji naukowych. Wieloletni nauczyciel akademicki. Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Wykład:
Dyzartria i dysfagia w chorobach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.


dr hab. Arkadiusz Rojczyk, prof. UŚ
Prowadzi badania z zakresu artykulacji i percepcji oraz przetwarzania mowy. Jest autorem ponad 100 prac naukowych. Jest liderem grupy badawczej pracującej w Laboratorium Przetwarzania Mowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wykład:
Wpływ wirusa SARS-COV-2 na funkcje mowy i języka.


dr n. med. Anna Maria Pękacka-Egli
Lingwista kliniczny. Lider Zespołu Logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald.
Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii. Jest instruktorem endoskopowej diagnostyki dysfagii (FEES). Nauczyciel akademicki. Członek Zarządu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii.
Wykład:
W pogoni za prawdą: czy to naprawdę jest dysfagia? Diagnostyka różnicowa w pediatrii.
Warsztat:
Diagnostyka różnicowa: dysfagia, karmienie, SI


dr n. med. Paweł Dobrakowski
Lekarz, specjalista neurolog, psycholog. Pasjonat neuronauki, zwłaszcza wiedzy o funkcjach poznawczych
i terapii EEG- Biofeedback. Autor licznych publikacji naukowych. Adiunkt Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły
Humanitas.
Wykład:
Wspieranie aktywności poznawczej u pacjenta po incydencie neurologicznym.


mgr Anna Paluch
Psycholog. Logopeda. Specjalista ds. afazji dziecięcej. Prowadzi szkolenia nt. zaburzeń rozwoju mowy i języka u dzieci. Współautorka narzędzi diagnostycznych.
mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz
Psycholog, logopeda, neurologopeda, specjalista afazji dziecięcej. Prowadzi szkolenia logopedyczne. Autorka i współautorka publikacji dotyczących problematyki afazji, w tym narzędzi diagnostycznych.
Wykład:
Niedokształcenie mowy o typie afazji w terapii logopedycznej i psychologicznej.


mgr Tatiana Lewicka
Specjalista neurologopeda. Główny kierunek zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu leczenia żywieniowego i opieki metabolicznej. Wykładowca akademicki. Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz pomocy dydaktycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji poznawczych i komunikowaniu się.
Wykład:
Dysfagia w chorobach neurologicznych w ujęciu praktycznym.
Warsztat:
Badanie pacjenta z dysfagią- jakimi metodami dysponuje neurologopeda?


dr n. hum. Marzena Machoś
Logopeda, specjalista z zakresu wczesnej logopedii klinicznej. Autorka i współautorka siedmiu książek i licznych artykułów z zakresu pracy terapeutycznej z małym dzieckiem. Nauczyciel akademicki. Założyciel Śląskiego Centrum Niemowlaka. Specjalizuje się w pracy z noworodkami i niemowlętami.
Wykład:
Wczesna interwencja logopedyczna w wieku niemowlęcym w przypadku zaburzeń połykania.
Warsztat:
Zaburzenia triady ssanie- oddychanie- połykanie u niemowląt z ankyloglosją.


dr. n. kf. Ewa Bartelmus
Mgr fizjoterapii, dyplomowany terapeuta z zakresu terapii neurorozwojowych, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń autoregulacji i samoregulacji dzieci i dorosłych o podłożu fizjologicznym i emocjonalnym oraz w dysfunkcjach i terapii układu taktylnego. Autorka
licznych publikacji naukowych. Wykładowca akademicki.
Wykład:
Założenia metody SI w terapii neurologopedycznej dzieci wspomagające ich rozwój psychoruchowy.
Warsztat:
Masaż i techniki manualne normalizujące napięcie mięśniowe strefy odruchowej twarzy u dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.


mgr Karol Pawlas
Logopeda. Emisjolog. Wykładowca, praktyk, społecznik, podróżnik. Nade wszystko kochający pracę z najmniejszymi dziećmi.
Wieloletni Członek PTL, Towarzystwa Kultury Języka Polskiego, Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej.
Wykład:
Terapia i wsparcie podczas karmienia i połykania dzieci chorych na SMA.


mgr Katarzyna Broniec-Siekaniec
Starszy asystent psycholog w GCR „Repty”. Psychoterapeuta. Nauczyciel akademicki. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej.
Warsztat:
Innowacyjne metody neurorehabilitacji z wykorzystaniem systemu C-Eye.


mgr Krzysztof Bieniek
Absolwent Logopedii, Neurologopedii i Medialnej Emisji Głosu. W obszarze zainteresowań leżą ból i dysfunkcje w obszarze czaszkowo-żuchwowym, czaszkowo-twarzowym i czaszkowo-nerwowym.
Warsztat:
Staw skroniowo-żuchwowy wyzwaniem logopedy.