Aktualności

Podziękowanie dla pani prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej

Z ogromnym żalem przyjęliśmy rezygnację pani prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej z funkcji
Redaktor Naczelnej „Forum Logopedycznego”, czasopisma wydawanego przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Pani Profesor przez wiele lat była zaangażowana w tworzenie czasopisma. Jego formuła i wymiar naukowy wiążą się z jej osobistymi staraniami. To dzięki jej wiedzy, umiejętnościom i działaniom czasopismo osiągnęło tak wysoki poziom i cieszy się ogromną popularnością w środowisku tych wszystkich osób, którym logopedia jest niezwykle bliska i którzy logopedię uczynili swą pasją. Jak nikt inny Pani Profesor rozumiała potrzebę dzielenia się swą wiedzą, co znalazło potwierdzenie w wielu pracach naukowych i licznych artykułach drukowanych na łamach „Forum Logopedycznego”.
Bardzo dziękujemy Pani Profesor, prosząc jednocześnie o wsparcie i pomoc dla naszych działań mających na celu dalszą promocję periodyku, propagowanie wiedzy logopedycznej i różnych inicjatyw jednoczących środowisko.

Z podziękowaniem i poważaniem
W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału PTL
Przewodnicząca
dr Joanna Trzaskalik