Aktualności

Nowa siedziba Śląskiego Oddziału PTL

Od 1 października 2020 roku siedziba naszego oddziału – Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego mieści się w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen Jerzego Ziętka w Reptach.

W dniu 7 maja 2021 r. odbyło się symboliczne spotkanie władz szpitala z przedstawicielkami Zarządu ŚO PTL, na którym Pan Dyrektor Norbert Kozak wraz z dr Joanną Trzaskalik przewodniczącą oddziału dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i zawieszenia tabliczki z logo Śląskiego Oddziału PTL. Na ręce Dyrektora Szpitala przekazano list od prof. dr hab. Jolanty Panasiuk, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. 

Z okazji tej uroczystości odbyła się też konferencja, na której zabrali głos prof. dr hab. Józef Opara, dr Jarosław Szczygieł, mgr Bożena Duda oraz dr Joanna Trzaskalik. Na zakończenie odbyły się rozmowy z naszymi koleżankami, logopedami pracującymi w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach o przyszłym wspólnym działaniu na rzecz śląskiej logopedii.

Od wielu lat Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego współpracuje z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji współorganizując konferencje, spotkania propagujące współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. Wielokrotnie też byliśmy zapraszani do Rept, by wspólnie świętować ważne dla szpitala wydarzenia.

Wyrażamy ogromną nadzieję na owocną współpracę naukową między SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji i Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, by skutecznie realizować obraną misję i propagować wiedzę o nowoczesnej logopedii.

Adres siedziby:

Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski
SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka
ul.Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry