Aktualności

Nagroda Wolontariusz Roku 2016

W dniu 7 grudnia 2016 r., w gliwickim Kinie Amok, odbyła się czternasta Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariuszy, której organizatorem było Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – filia Centrum Wolontariatu. Na gali tej wybrani zostali Wolontariusze Roku 2016. Nominowanych zostało 15 osób z 12 organizacji, kapituła wybrała 6 wolontariuszy, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w swojej całorocznej pracy.

Z dumą i ogromną radością chcemy poinformować, ze jedną z wybranych przez kapitułę osób została nasza koleżanka Pani dr Małgorzata Szalińska – Otorowska, ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych im. Janiny Stoksik, członkini naszego – Śląskiego Oddziału PTL

W 2003 r. dr Małgorzata Szalińska – Otorowska założyła „A-Afazja Klub” wspierający osoby dotknięte afazją, a także ich rodziny. Obecnie Klub ten tworzy Sekcję Afazja. Zajęcia w niej odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca, w godzinach 16.00 – 18.00, w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 34. Prowadzone są przez logopedów, psychologów, lekarza neurologa, którym przewodniczy Małgorzata Szalińska – Otorowska. Zajęcia te są całkowicie bezpłatne i często stanowią jedyną formę terapii i wsparcia – na jaką liczyć może pacjent cierpiący na afazję i jego rodzina.

W terapii afazji nie jest najważniejszym, piękno mowy, ale jej efektywność, a więc to aby osoba afatyczna mogła, w taki czy inny sposób, komunikować się z otoczeniem. I żeby chciała takie próby podejmować, pomimo występujących dysfunkcji językowych. W przełamaniu tego typu blokad bardzo pomocna jest terapia grupowa, gdzie każdy z uczestników ma inne problemy komunikacyjne. Właśnie na takim działaniu opiera się Sekcja Afazja.

Należy tutaj dodać, że Sekcja niesie również pomoc opiekunom osób z afazją. Dzięki niej zyskują oni szerszą wiedzę na temat tego schorzenia, które dotknęło osoby im bliskie i uczą się różnych sposobów rehabilitacji, które można stosować w domu. Wymieniają się także istotnymi informacjami dotyczącymi możliwości leczenia (np. turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych itp.).

Gratulując i dziękując laureatce trzeba dodać, gdyby nie jej trud i starania, nie byłoby pewnie w Gliwicach Sekcji Afazja, a tym samym całe rzesze osób, z całego Śląska, znacznie trudniej radziłyby sobie z „zaburzeniem komunikowania się prowadzącym do niepełnosprawności” – jak określa afazję Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Pani dr Małgorzacie Szalińskiej-Otorowskiej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd Śląskiego Oddziału PTL

Opracowała : Julia Pyttel