Aktualności

Nagroda Dave Rowley`a dla dr hab. Katarzyny Węsierskiej

Szanowni Państwo,

miło mi przekazać informację o przyznaniu międzynarodowej nagrody naszej koleżance z śląskiego oddziału PTL dr hab. Katarzynie Węsierskiej. To nagroda Dave Rowley`a przyznana za międzynarodowe inicjatywy podjęte w zakresie jąkania. Nagroda ta była przyznana podczas 11th Oxford Dysfluency Conference, która odbyła się 20 – 23 września 2017 roku. Dave Rowley był twórcą Światowej Konferencji o Niepłynności Mówienia w Oxfordzie. Na każdej konferencji, która odbywa się co trzy lata przyznawana jest nagroda dla osób najbardziej zaangażowanych w różne inicjatywy związane z jąkaniem. Tego roku to wyróżnienie przypadło naszej koleżance.

Ogromny to zaszczyt.

Gratulujemy Nagrody!!!

Irena Polewczyk