Aktualności

Konferencja „Zespół Aspergera. Funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku społecznym”

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu
oraz
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

zapraszają na

Konferencję Szkoły Dobrych Kompetencji.
„Zespół Aspergera. Funkcjonowanie dziecka w szkole
i środowisku społecznym”
w terminie 25 – 26. listopada 2016r.


Konferencja odbędzie się w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 13. Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i placówkach oświatowych oraz rodziców i osób, które maja na co dzień kontakt z osobą z Zespołem Aspergera.

Harmonogram Konferencji

25.11.2016r. – piątek
8:30 – 9:00 – Rejestracja uczestników konferencji;
9:00 – 9:10 – Rozpoczęcie konferencji – dyrektor ZSO nr 5 w Sosnowcu
Iwona Chęcińska;
9:10 – 10:40 – I moduł – Co to jest Zespół Aspergera?;
11:10 – 12:40 – II moduł – Uczeń autystyczny w szkole;
13:10 – 14:40 – III moduł – Emocje, uczucia, relacje;
15:05 – 16:05 – Sesja pytań i odpowiedzi.

Wystąpienia dr Petera Schmidta autora książek: Chłopiec z Saturna, Kaktus na Walentynki i Jak trudno komunikować się z kolegami…

26.11.2016r. – sobota
8:30 – 9:00 – Rejestracja uczestników konferencji;
9:00 – 9:10 – Rozpoczęcie konferencji – dyrektor ZSO nr 5
9:10 – 9:55 – Wykład– mgr Elżbiety Cieplińskiej;
„Terapia NeuroTaktylna dr Swetlany Masgutowej jako metoda wspomagająca rozwój osób z Zespołe Aspergera”
10:10 – 10:50 – Wykład –mgr Barbary Chrustek;
„Terapia SI dla dzieci z Zespołem Aspergera”
11: 10 – 11:50 – Wykład – mgr Beaty Pakuły;
„Mama Leny. Czyli kiedy rodzice dzieci ze spektrum autyzmu tracą imię i tożsamość?”.
12:10 – 12:50 – Wykład – mgr Małgorzaty Sapińskiej;
„Funkcjonowanie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w świecie społecznym”
12:50 – 14:30 – Przerwa obiadowa;
14:30 – 16:30 – Warsztaty prowadzone przez Elżbietę Cieplińską, Barbarę Chrustek, Beatę Pakułę wynikające z tematyki wykładów.

dr Peter Schmidt – wysoko funkcjonujący aspergerowiec.
Zawsze był dzieckiem nad wyraz zdolnym, inteligentnym, ale od urodzenia miał ogromne problemy z relacjami z rówieśnikami, rodzicami, otoczeniem. Nie rozumiał emocji, nie rozpoznawał mimiki, aluzje i wszelkie przenośnie odczytywał bardzo dosłownie, nie lubił bajek ani fikcyjnych opowiadań. A otoczenie – nie rozumiało jego zachowania, reakcji, czasami bardzo agresywnych. Peter sam siebie we wczesnym dzieciństwie nazwał chłopcem z Saturna, bo już jako dziecko był zafascynowany kosmosem, obcymi planetami i gwiazdami. A dziś jest doktorem nauk geofizycznych, dobrym mężem i ojcem dwójki dorosłych dzieci.

mgr Barbara Chrustek – Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pedagog, knezjolog, terapeuta integracji sensorycznej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (PTIS). Współzałożyciel terapii SI w Centrum diagnostycznym In Corpore w Katowicach.

mgr Elżbieta Cieplińska – specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka – AWF w Warszawie Wydział Rehabilitacji, mgr farmacji – Akademia Medyczna w Łodzi, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI Neurosensomotorycznej Integracji Schematów Odruchów i Rozwoju Ruchowego wg dr S. Masgutowej. Terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, SI, Kinezjologii Edukacyjnej. Prowadzi w Gdańsku Instytut Neurorozwoju i Sportu, współpracuje: z Uniwersytetem Gdańskim, ze Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Niepublicznym Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim.

mgr Beata Pakuła – doskonały psycholog, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, rozwojowej, sądowej, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem. W trakcie studiów, szkoleń, kursów, praktyki zawodowej poznała i doskonaliła różne metody pracy diagnostycznej i terapeutycznej,które wykorzystuje w pracy z dziećmi i dorosłymi.

mgr Małgorzata Sapińska – absolwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół funkcjonowania osób niepełnosprawnych w świecie społecznym.

Warunki uczestnictwa:
1. wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej w terminie do 18.11.2016r.

2. zaznaczenie:
• wyboru dnia konferencji( pierwszego, drugiego lub obu dni konferencji);
• wybranego warsztatu (liczba miejsc w poszczególnych warsztatach ograniczona). O wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. W przypadku braku miejsc w wybranym warsztacie, organizator zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego lub E-mailowego z uczestnikiem i przedstawienia innych możliwości.

3. dokonanie wpłaty za udział w konferencji na konto ING Bank Śląski O/Sosnowiec 181050 1360 1000 0008 0108 2595 w terminie do 18.11.2016r. z dopiskiem KONFERENCJA ZSO5
Koszt jednego dnia konferencji (25.11.2016r. piątek lub 26.11.2016r. sobota) wynosi 80,-
Koszt dwóch dni konferencji z wybranym warsztatem (25.11.2016r. piątek i 26.11.2016r. sobota) – 150,-

4. w przypadku zaznaczenia posiłku wpłata na konto PKO BP SA III O/Sosnowiec 03 1020 2498 0000 8102 0019 3060 w kwocie 25 zł za jeden dzień lub 50 zł za dwa dni w terminie do 18.11.2016r. z dopiskiem KONFERENCJA ZSO5 POSIŁEK.

Organizatorzy zapewniają:
1. imienny certyfikat dla każdego uczestnika konferencji;
2. możliwość zakupu literatury fachowej;
3. barek kawowo-herbaciany w czasie trwania konferencji;
4. możliwość skorzystania z gorącego, jednodaniowego posiłku, za dodatkową opłatą.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

• Monika Brzoska-Gansiniec
e-mail: monika.brzoska@zso5.sosnowiec.pl

• Dorota Stępień
e-mail: d67@wp.pl

• Anetta Mazurkiewicz
e-mail: anetta@vip.onet.pl