Aktualności

Konferencja z okazji 55 lecia GCR

W imieniu organizatorów konferencji zorganizowanej z okazji 55 lecia GCR „Repty”:

Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa:
REHABILITACJA SKOORDYNOWANA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– LECZENIE, PIELĘGNIARSTWO, FIZJOTERAPIA, LOGOPEDIA

w dniach 24 i 25 listopada 2016.

zapraszam do zapoznania się z informacją dotyczącą ww. konferencji

Z poważaniem

dr Joanna Trzaskalik
przewodnicząca ŚO Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

55 lat GCR konferencja – program