Aktualności

Konferencja „Wadliwe Realizacje Fonemów. TEORIA – DIAGNOZA – TERAPIA”

Szanowni Państwo,

z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej Pani Profesor Barbary Ostapiuk z Uniwersytetu Szczecińskiego Polskie Towarzystwo Logopedyczne w dniach 11-12 czerwca 2022 roku organizuje w formie online

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„WADLIWE REALIZACJE FONEMÓW.  TEORIA – DIAGNOZA – TERAPIA”.

Problematyka konferencji jest związana z twórczością naukową Jubilatki i  dotyczy problemów fundamentalnych dla logopedii. Zaburzenia wymowy, ich objawy i mechanizmy są tematem wciąż niedostatecznie zgłębionym w refleksji teoretycznej i zasadach postępowania w praktyce logopedycznej.

Wystąpienia zaproszonych Gości będą dotyczyły następujących zagadnień:
1. Mechanizmy odbioru i tworzenia dźwięków mowy;
2. Zaburzenia rozwoju językowego z perspektywy nauk medycznych;
3. Ocena i prognozowanie językowego rozwoju dziecka na poszczególnych  etapach ontogenezy mowy;
4. Objawy zaburzeń i ich przyczyny w odbiorze i tworzeniu dźwięków mowy na  potrzeby diagnozy i terapii logopedycznej;
5. Teoria wadliwej wymowy jako podstawa programowania terapii i postępowania logopedycznego;
6. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z dyslalią.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

  1. Zgłoszenie uczestnictwa przez formularz zgłoszeniowy
  2. Wniesienie opłaty na konto PTL (Bank PKO BP, numer rachunku 89 1020  3150 0000 3002 0003 0106, tytuł przelewu „Wadliwe realizacje fonemów –  imię i nazwisko uczestnika konferencji”) w kwocie:  150 zł – dla członków PTL, którzy uiścili składkę członkowską za 2022 rok, 200 zł – dla osób, które nie są członkami PTL, 100 zł dla studentów oraz przesłanie potwierdzenia opłaty na adres:  ptl@poczta.umcs.lublin.pl
  3. Po wysłaniu zgłoszenia i zarejestrowaniu wpłaty na podany adres mejlowy uczestnika konferencji zostanie wysłany link z systemu MS TEAMS
  4. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i uświetnienia  Jubileuszu  Pani Profesor Barbary Ostapiuk swoją obecnością. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji (w  załączniku).

Z poważaniem
 dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
 Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Plakat konferencji jubileuszowej Prof. Barbary Ostapiuk

Program konferencji jubileuszowej Prof. Barbary Ostapiuk