Aktualności

Konferencja naukowa – Słuch i Mowa z Perspektywy Logopedii i Audiologii

w dniach 11-12 grudnia 2021 roku odbędzie się w formie on-line Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem

SŁUCH I MOWA Z PERSPEKTYWY LOGOPEDII I AUDIOLOGII,

którą – z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej dra hab. Zdzisława Marka Kurkowskiego – organizuje Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Do udziału w konferencji zapraszamy logopedów, audiologów, studentów logopedii oraz wszystkich zainteresowanych problemami mowy i słuchu. W programie konferencji znalazły się wystąpienia znamienitych znawców tej problematyki, o uznanym dorobku naukowym w Polsce i na świecie.

Program konferencji znajduje się tutaj.

Zasady uczestnictwa w konferencji:

1. Zgłoszenie uczestnictwa przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ZkzLw1cABXePTC5c7

2. Wniesienie opłaty na konto PTL (Bank PKO BP, numer rachunku 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106, tytuł przelewu „Słuch i mowa – imię i nazwisko uczestnika konferencji”) w kwocie:

50 zł – dla studentów (proszę o przesłanie zdjęcia aktualnej legitymacji)

150 zł – dla członków PTL, którzy uiścili składkę członkowską za 2021 rok,

200 zł – dla osób, które nie są członkami PTL,

oraz przesłanie potwierdzenia opłaty na adres: ptl@poczta.umcs.lublin.pl

3. Po wysłaniu zgłoszenia i zarejestrowaniu wpłaty na podany adres poczty elektronicznej uczestnika konferencji zostanie wysłany link z systemu MS TEAMS.
4. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W imieniu organizatorów,
dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego