Aktualności

Jubileusz 25-lecia ,,SON”

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ,,SON” odbył się dnia 15.10.2019r w auli Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście współpracujący z organizacją. Uroczystość rozpoczęła się konferencją „Integracja osób z niepełnosprawnościami  na przykładzie 25 lat działań Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych im. Janiny Stoksik„.

SON to okno na świat osób z niepełnosprawnościami. W ramach Stowarzyszenia działa 6  sekcji. Jedną z nich jest sekcja „Afazja”, którą wspiera nasz Śląski Oddział PTL, gdyż Sekcja została  założona przed 15 laty i prowadzona jest do dzisiaj  przez  koleżanki – logopedki, członkinie  Śląskiego Oddziału. Praca w sekcji opiera się na zasadach wolontariatu. Wolontariuszki stanowią grupę wsparcia dla chorych dotkniętych afazją i ich rodzin.

Konferencja miała na celu uświadomienie roli  integracji osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem osób zdrowych, a także uświadomienie wagi wsparcia społecznego. Trzeba wiele sił i determinacji do pokonywania niepełnosprawności i udowodniania na każdym kroku, „że nie ma inwalidy, jest człowiek!

Więcej informacji na stronie SON w zakładce Wydarzenia.

Małgorzata Szalińska-Otorowska