Aktualności

Jubileusz 20-lecia działalności ZDZL LOGOS

Serdeczne gratulacje i ogromne słowa uznania dla Zespołu Doskonalenia Zawodowego Logopedów  LOGOS w Chorzowie.

22 maja 2024r. Zarząd, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Śląskiego uczestniczył w jubileuszowym spotkaniu z okazji 20 – lecia działalności ZDL Logos w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie.

Otwarcia uroczystości dokonał Dyrektor poradni Pan Robert Matysiak. Liderki zespołu w osobach Pani Doroty Szymury i Pani Lidii Ciborskiej przedstawiły dokonania grupy na przestrzeni ostatnich 20 lat. Okres działalności zespołu zaowocował powstaniem dorobku w postaci wartościowych pomocy logopedycznych przeznaczonych dla dzieci i wydanych własnym sumptem.

Słowa uznania i gratulacje w imieniu PTL OŚ przekazała przewodnicząca Bożena Duda wraz z Zarządem w osobach Eweliny Abramowicz – Pakuły i Elżbiety Rogowskiej na ręce wieloletniego lidera ZDL LOGOS Pani Doroty Szymury.

Zespół stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach, a comiesięczne spotkania służą wymianie wzajemnych doświadczeń.

Zarząd PTL OŚ jest pod wrażeniem niezwykłej pasji i zaangażowania wszystkich członków ZDL LOGOS w kreowaniu zawodu logopedy, misji niesienia pomocy dzieciom oraz relacji przyjaźni łączącej całą grupę.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy pysznej kawie i domowych wypiekach organizatorów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej.

                                                                                                                                                     Zarząd OŚ PTL