Sprawozdania ZDL

I KGDL – sprawozdanie ze spotkania 27.10.2014 i 3.11.2014

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, wspólnie z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował cykl spotkań warsztatowych dla logopedów i studentów.

Celem pierwszego spotkania, które odbyło się 27 października, było ukazanie konieczności współpracy logopedy z różnymi specjalistami. Został poruszony temat „Wady zgryzu a rozwój mowy dziecka” oraz „Wprowadzanie pokarmów dla prawidłowego rozwoju dziecka. Możliwości współpracy dietetyka i logopedy”.

Pani Agata Pleszyniak, lekarz stomatolog z Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji w Katowicach zaprezentowała różne wady zgryzu (tj. zgryz krzyżowy, otwarty, tyłozgryz, stłoczenie zębów) oraz omówiła ich wpływ na rozwój mowy dziecka. Zwróciła również uwagę, na konieczność pedagogizacji rodziców, w kwestiach: dbania o higienę jamy ustnej dziecka oraz konieczności wizyt u stomatologa od momentu pojawienia się pierwszego zęba, gdyż to właśnie zęby mleczne pełnią kluczową rolę dla prawidłowego zgryzu. Dbanie o nie chroni dziecko przed próchnicą, będącą chorobą zakaźną, która bardzo szybko przenosi się na zęby stałe. Natomiast wczesne leczenie ortodontyczne pozwoli na korektę wad zgryzu a tym samym wpłynie pozytywnie na rozwój mowy dziecka.

Wykład prowadzony przez panią mgr Monikę Szmigiel, pokazał jak dieta dziecka i wprowadzanie poszczególnych pokarmów determinuje prawidłowy rozwój dziecka oraz wpływa na jego mowę. Jak istotne jest rozszerzanie diety w odpowiednim dla dziecka czasie i to nie tylko, ze względu na większe zapotrzebowanie organizmu ale również, ze względu na czynności żucia, gryzienia i połykania, które warunkują sprawność aparatu artykulacyjnego.

Drugie spotkanie 3 listopada, było poświęcone tematyce: „Wspierania dziecka z zaburzeniami mowy w środowisku edukacyjnym”. Panie mgr Ł. Skrzypiec, dr K. Węsierska, mgr B. Wilk, przybliżyły problemy dzieci jąkających się, w sytuacjach w których muszą przemawiać publicznie. Wskazały drogę, jak można stworzyć przyjazną atmosferę edukacyjną i wspierać dziecko z zaburzeniami mowy. Jak dać wsparcie emocjonalne dziecku, aby poczuło że najważniejsze jest to co mówi, a nie w jaki robi to sposób.

Spotkanie uświetniła Dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, wykładem na temat: „Kolejność terapii głosek jako jeden z wyznaczników efektywności postępowania logopedycznego”. Pani profesor udowodniła, iż aby diagnoza była trafna i rzetelna należy użyć trzech ścieżek tj. słuchu, wzroku i dotyku. Przechodząc do terapii wychodzimy od konstruowania przedpola artykulacji, następnie wybieramy głoski do terapii – naprawiamy system fonetyczno-fonologiczny. Kiedy uzyskamy warunki progowe, możemy wywołać głoskę. Prawidłowy wybór głoski do terapii warunkuje jej efektywność.

Reasumując, chcąc dokonać rzetelnej diagnozy i prowadzić efektywną terapię, konieczna jest współpraca z innymi specjalistami, tj. laryngologiem, stomatologiem, ortodontą, neurologiem, jak również dietetykiem. W trakcie korygowania wad wymowy i wyboru głosek do terapii, istotne jest kierowanie się indywidualnymi potrzebami dziecka oraz zapewnienie mu odpowiedniej atmosfery, która stworzy środowisko sprzyjające rozwojowi mowy dziecka.

Tatiana Osolińska