Bez kategorii

Bez kategorii

Walne Zebranie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

30.05.2015 r. (Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana): I termin – godz. 11.00.

Porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Ukonstytuowanie Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu – przewodniczący ŚO PTL.
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Wybór nowego przewodniczącego ŚO PTL.
 10. Autoprezentacja kandydatów lub rekomendacje.
 11. Dyskusja programowa.
 12. Wybór członków Zarządu.
 13. Uchwały.

Uprzejmie prosimy o przyniesienie kserokopii dowodu wpłaty

Read More
Bez kategorii

Spotkanie I KZDL 7.03.2015

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy 7 marca 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach. Spotkanie było połączone z prowadzonymi przez nas diagnozami logopedycznymi i przesiewowymi badaniami słuchu. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu powyższego spotkania składamy: Annie Bromie, Barbarze Durczok, Iwonie Dubiel, Magdalenie Klistali, Natalii Moćko, Monice Pakurze, Annie …

Read More
Bez kategorii

III MKL „Logopedia w teorii i praktyce”

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce” połączonej z walnym zebraniem członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konferencja odbędzie się  30 maja 2015 roku, w godzinach 9.00-17.00. Tym razem miejscem konferencji jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18.

Szczegóły w linku: https://mklkatowice.wordpress.com/.

Read More
Bez kategorii

Sprawozdanie z warsztatów RZDL 23.02.2015

„Otwórz dziecko na świat dźwięku – praca z metodami Tomatisa i Warnkego”

W dniach 23.02.2015 r. oraz 9.03.15 r. pani mgr Marzena Lampart-Busse zorganizowała warsztaty dla logopedów, studentów logopedii, a także nauczycieli przedszkoli. Warsztaty odbyły się w gabinecie psychologicznym SaFonia w Rybniku. Głównym ich celem było wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z obiema metodami, wprowadzenie do diagnostyki, rozpoznawanie objawów, a także przeprowadzenie testu i omówienie treningu.…

Read More
Bez kategorii

Konferencja 28.03.2015

AUTYZM. ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE METODY KOMUNIKACJI (AAC) W ROZWIJANIU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

PROGRAM KONFERENCJI

 • 10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji – mgr Agnieszka Wilczyńska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach.
 • 10.10 – 10.20 Wprowadzenie: dr Leszek Piasecki, specjalista neurologii dziecięcej, Gliwickie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne.
 • 10.20 – 10.50 Autyzm – wczesna interwencja logopedyczna (Marianna Czarniecka-Głębocka, neurologopeda, surdopedagog, terapeuta Metody Krakowskiej, Poradnia neurologopedyczna EDULOGMED, Jastrzębie–Zdrój).
 • 10.50 – 11.20 Nauka komunikacji i mowy
Read More
Bez kategorii

Spotkanie I KZDL 7.03.2015

W związku z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy w dniu 7 marca 2015 roku odbędzie się kolejne spotkanie I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, które będzie równocześnie połączone z prowadzeniem przez nas konsultacji logopedycznych oraz przesiewowych badań słuchu.

Spotkanie odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach (ul. Rataja 14, osiedle Witosa, tel. 32 254 23 12).

Wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział w naszym spotkaniu, prosimy o kontakt mailowy (e-mail: izaliguzinska@wp.pl) z Izabelą Liguzińską-Wołowiec, …

Read More
Bez kategorii

Szkolenie RZDL „Otwórz dziecko na świat dźwięku”

Rybnicki Zespół Doskonalenia Logopedów zaprasza na szkolenie.

Temat: „Otwórz dziecko na świat dźwięku”  – praca z metodami Tomatisa i Warnkego”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proponujemy do wyboru jeden z dwóch terminów:

 • I: 23.02.2015 godz. 17.00 (zgłoszenia do 21.02);
 • II: 9.03.2015 godz. 17.00 (zgłoszenia do 7.03).

Miejsce: Gabinet Psychologiczny SaFonia, Rybnik, ul. Żorska 182.
Prowadząca: Anna Sobik – psycholog, terapeuta metody Tomatisa, terapeuta metody Warnkego, tłumacz języka migowego.

Zagadnienia:

 • wyjaśnienie podstawowych pojęć
Read More