I KZDL – szkolenie online

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się online w dniu 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 16.00

Prelegent: Pani Monika Zielińska-Miętkiewicz

Temat szkolenia:

mTalent, czyli multimedialny warsztat współczesnego logopedy

 Plan szkolenia:

16:00-16:15        przywitanie uczestników spotkania

16:15-16:30        logopedyczne badania przesiewowe w oparciu o ogólnopolski projekt LogoTest.pl (bezpłatne interaktywne kwestionariusze: LogoTest1, …

Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności ŚO PTL za rok 2019

Mysłowice, 5.05.2020r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO ZA ROK 2019

  1.  Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚO PTL:

1.1 Kadencja w latach 2018- 2021

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 9 czerwca 2018, został wybrany nowy skład zarządu oraz komisji rewizyjnej ŚO PTL.

Zarząd:

  • dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
  • mgr Lilianna Cader – Zastępca przewodniczącej,
  • mgr Monika Ryszczyk – Sekretarz,
  • mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu,
Czytaj dalej

Sprawozdanie ze spotkania warsztatowego I KZDL

ISpotkanie I KZDL 2020-02-28 Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, zorganizował kolejne spotkanie, które odbyło się 28 lutego  2020 roku (piątek) o godzinie 16.00.

Prelegentem był Pan mgr inż. Grzegorz Andrzejewski AKMED Tychy, który zapoznał nas z tematem: Diagnostyka i terapia osób z dysfunkcją słuchu.

Uczestnicy spotkania mogli przypomnieć sobie wiedzę z zakresu budowy ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego a także obejrzeć film animacyjny, który w sposób bardzo …

Czytaj dalej

Sprawozdanie ze szkolenia Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów

W dniu 5 marca 2020r. w Przedszkolu w Jankowicach odbyło się zorganizowane przez panią mgr Marzenę Lampart-Busse szkolenie, przeprowadzone przez mgr Bożenę Polaszek na temat zabaw stymulujących rozwój mowy dziecka.

W szkoleniu brali udział logopedzi i nauczyciele.

Przebieg szkolenia:

  1. Powitanie, autoprezentacja prowadzącej.
  1. Prezentacja multimedialna – jako wstęp teoretyczny do zajęć warsztatowych:
  • wybrane definicje mowy (między innymi rozumiana jako sprawność, której trzeba się nauczyć tak, jak innych sprawności a także jako rodzaj naprzemienności w zabawie)
Czytaj dalej

Wspomnienie o Małgorzacie Topie

Malgorzata Topa- wspomnienie

Z żalem zawiadamiam, że 28 października 2019 roku odeszła nasza serdeczna koleżanka Małgorzata Topa.

Małgosia była długoletnim pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. Pracowała jako logopeda przede wszystkim  z  dziećmi, współorganizowała turnusy terapeutyczne, tworzyła własne pomoce, udzielała wsparcia młodszym stażem logopedom.

Była również współinicjatorką założenia Rybnickiej Grupy Wsparcia Logopedów, obecnie działającej pod nazwą Rybnicki Zespół Doskonalenia Logopedów. Małgosia współorganizowała wiele szkoleń naszego zespołu, również na terenie PPP.  …

Czytaj dalej

Szkolenie RZDL – zmiana terminu

RZDL informuje, że uległ zmianie termin szkolenia „Zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka„, które poprowadzi mgr Bożena Polaszek – logopeda i terapeuta ręki.

Szkolenie odbędzie się 5 marca o godz.16.00 w Przedszkolu w Jankowicach (ul. Równoległa 5).

Zgłoszenia udziału proszę przesyłać do 2 marca na adres pjnr1.logopeda@gmail.com

Marzena Lampart-Busse

Bożena Polaszek

 …

Czytaj dalej