Aktualności

15 lecie gliwickiej sekcji „Afazja”

 Od 15 lat działa w gliwickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Sekcja “Afazja”.

Założycielką jest Małgorzata Szalińska-Otorowska. Zespół tworzą  logopedki, psycholożki, lekarz neurolog- wolontariusze, których praca na rzecz innych, bez oglądania się na gratyfikacje finansowe jest dopełnieniem ich życia zawodowego.

  1. Zadania sekcji to stymulowanie  komunikacji afatyków poprzez terapię  logopedyczną wraz z ćwiczeniami arteterapii, muzykoterapii oraz elementami  psychoterapii.
  2. Drugim ważnym celem jest udzielenie pomocy rodzinie chorego z afazją, gdyż w wypadku afazji, tej pomocy potrzebuje cała rodzina.
  3. Idea wsparcia społecznego , która przyświeca naszym działaniom ma na celu szerzenie wiedzy w społeczeństwie o przyczynach i konsekwencji udarów, które w przeważającej liczbie przypadków są przyczyną utraty mowy przez dorosłych.