Przepraszam Panią Jolantę Jabłońską za naruszenie jej osobistych i majątkowych praw autorskich polegających na skopiowaniu części pracy dyplomowej pt. „Afazja po napadzie padaczkowym studium przypadku” napisanej przez nią w roku 2006 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Filologiczny”.

Karol T. Pawlas