(Editorial Committee)

Redaktor Naczelna (Editor-in-Chief)

prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Zastępcy Redaktor Naczelnej (Deputy Editors)

dr Joanna Trzaskalik

dr Katarzyna Węsierska

Sekretarz (Secretary)

mgr Agata Laszczyńska

Członkowie (Member)

dr Iwona Michalak-Widera

dr Łucja Skrzypiec

 Redaktorzy językowi (Linguistic Editor)

mgr Patrycja Keller (język polski)

mgr Małgorzata Kądzioła (język angielski)

 Redaktor statystyczny (Statisitic Editors)

mgr Pelagia Suszka-Morejko