Nagroda Logopedia Silesiaca


Śląskie konferencje logopedyczne, cieszące się od lat sporym zainteresowaniem logopedów nie tylko Śląska, nieformalnie określane są świętem logopedów. Stanowią bowiem okazję do pozyskania nowej, bądź uporządkowania dotychczasowej wiedzy z interdyscyplinarnej i ciągle rozwijającej się dziedziny jaką jest logopedia. Są także miejscem spotkań o nieoficjalnym charakterze, wymianą poglądów na tematy zawodowe i prywatne podczas kuluarowych rozmów. Korzystając z okazji zgromadzenia się tak licznej grupy specjalistów w dziedzinie zaburzeń mowy, zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, rozpoczął wręczanie nagrody „Logopedia Silesiaca”. Inaugurujemy w ten sposób nowy obyczaj w naszym środowisku. Idea wręczania nagrody jest próbą złożenia hołdu, podziękowania osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz Logopedii Śląskiej.


Laureaci nagrody


Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2017
dla mgr Marzeny Lampart-Busse
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2016
dla dr Joanny Trzaskalik
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2015
dla dr Łucji Skrzypiec
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2014
dla mgr Józefa Oczadłego
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2013
dla mgr Czesławy Pacześniowskiej
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2012
dla dr Katarzyny Węsierskiej
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2011
dla dr Danuty Pluty-Wojciechowskiej
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2010
dla dr Iwony Michalak-Widery
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2009
dla dr Małgorzaty Szalińskiej-Otorowskiej
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2008
dla prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej
Nagroda „Logopedia Silesiaca” 2007
dla dr. Mieczysława Chęćka

Wniosek do nagrody


O przyznaniu nagrody decydują głosy logopedów spływające przez cały rok na podstawie wypełnionych wniosków (wzór wniosku do pobrania poniżej). Głosy zliczane są przez kapitułę nagrody dwa miesiące przed datą kolejnej ogólnopolskiej konferencji. Wypełnione wnioski należy kierować na adres e-mailowy sekretarza oddziału, mgr Iwony Bijak: iwonabijak.logo@gmail.com lub przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice.